Video FirmaBezZus
Zapomnij o składkach!

Sprawdź, jak prowadzić firmę bez ZUS i zaoszczędź nawet do 20 tys złotych rocznie na prowadzeniu firmy.

Slider

Jak prowadzić firmę i nie płacić składek ZUS?

7 ważnych pytań o
 spółkę z o. o.

Marzysz o tym, żeby wreszcie zacząć pracować na własny rachunek lub prowadzisz własną działalność gospodarczą, ale przeraża Cię wysokość składek na ZUS? Nie rezygnuj ze swoich planów i zamiast JDG postaw na spółkę z o. o.

Co zyskasz jeśli wybierzesz spółkę z o. o. zamiast JDG?

Choć na pierwszy rzut oka prowadzenie spółki może wydać Ci się skomplikowane, to warto pokusić się o to, by przeanalizować kilka ciekawych faktów na ten temat i sprawdzić, jakie korzyści osobiste i finansowe może przynieść przedsiębiorcy prowadzenie spółki.

Oferujemy kompleksowe usługi

Co zyskujesz współpracując z nami?

Doradcę podatkowego
na miejscu

Opiekę doradcy
biznesowego

Pomoc w założeniu
spółki

Brak wizyt w urzędach – wszelkie formalności załatwiamy za Ciebie!

Możliwość założenia konta bankowego na miejscu

Gwarancję satysfakcji – sprawdź co mówią o nas nasi klienci

Obsługa finansowo - księgowa już od 599 zł/msc.

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Nie musisz odprowadzać składek do ZUS

Wspólnicy spółki z o.o. nie są zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS. Istnieje jednak jeden podstawowy warunek- mianowicie spółka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników. W przypadku prowadzenia jednoosobowej spółki, składki na ZUS odprowadza się w sposób tożsamy jak dla działalności gospodarczej.

W wieloosobowych spółkach z o.o. wspólnicy, którzy nie są powiązani ze spółką umową o pracę, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Brak obowiązku płacenia składek do ZUS przez spółki z o.o. wieloosobowe jest w pełni zgodne z prawem, wynika z przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakładając spółkę z o. o. w skali miesiąca możesz zaoszczędzić nawet 1457,49 zł dla każdego z udziałowców (tyle wynosi miesięczna kwota pełnych składek do ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku), co w ujęciu rocznym daje prawie 17,5 tys. oszczędności, które możesz przeznaczyć na zakup nowego sprzęty, inwestycje i rozwój swojej firmy!

Zabezpieczasz firmę przed naruszeniem interesów przez nieuczciwego wspólnika

Jeżeli wspólnik spółki z o.o. okaże się nieuczciwy, naraża spółkę na starty lub zachowuje się sposób niezgodny z założeniami, pozostali wspólnicy mają szansę wykluczenia danego wspólnika ze spółki. Wyłączenie wspólnika może zostać dokonane wyłącznie na mocy orzeczenia sądu. Muszą zaistnieć ku temu konkretne przesłanki, m.in. sytuacja, gdy wspólnik:

Stanowi konkurencję względem spółki
• Działa na jej szkodę
• Pozostaje w silnym konflikcie z pozostałymi wspólnikami spółki, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie spółki
• Nie wykonuje działań wynikających z praw i założeń spółki, np. odmowa głosowania, udziału w zgromadzeniach wspólników.

Księgowość spółki z o.o.

Spółki z o.o. są zobowiązane do prowadzenie pełnej księgowości. Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga od przedsiębiorcy rzetelności, wiedzy i śledzenia bieżących zmian podatkowych. Jest to dość skomplikowane działanie, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonych księgowych. Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych to gwarancja dokładnej analizy finansowej przedsiębiorstwa, zapoznanie się ze szczegółami bieżącej sytuacji finansowej, a przez to możliwość podejmowania świadomych działań zmierzających do rozwoju spółki.

Jak założyć spółkę z o. o.?

Spółkę możesz założyć na dwa sposoby:

• W formie tradycyjnej, za pośrednictwem umowy notarialnej, co wiąże się z wyższymi kosztami założenia i wizytą w kancelarii notarialnej. Wówczas Twoje koszty „na start” wyniosą minimum 2100 zł
• W formie internetowej, za pośrednictwem portalu S24, gdzie koszt założenia spółki jest znacznie niższy. W tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego, a za całość zapłacisz tylko 350 zł.

Czas zakładania spółki z o.o. jest zróżnicowany. Decydując się na założenie spółki przez Internet wszystkie formalności możesz załatwić nawet w ciągu 1 dnia roboczego. W formie tradycyjnej cały proces może zająć kilka tygodni, jednak przy bardziej skomplikowanej strukturze organizacyjnej, będzie to lepszy wybór. Jeśli należysz do tych, którzy nie chcą rezygnować z profesjonalnego doradztwa, założenie spółki możesz zlecić doświadczonym profesjonalistom, którzy pomogą zarejestrować spółkę przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Skutecznie rozdzielasz majątek firmowy od prywatnego

Spółka odpowiada za zobowiązania firmowe całym swoim majątkiem, ale wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. tylko do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Jego wysokość to minimalnie 5 000 zł.

W razie niepowodzenia, wspólnik traci tylko kwotę, którą wniósł do spółki. Nie jest zagrożony utratą majątku prywatnego, jak ma to miejsce np. w jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorca za zobowiązania ręczy całym swoim majątkiem (również prywatnym).

Taka ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. zabezpiecza nie tylko wspólnika, ale również jego rodzinę, której majątek też byłby zagrożony w przypadku niepowodzeń JDG.

Odprowadzasz niższy podatek

Spółka z o.o. jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Od 2021 r. zostało wprowadzone zwiększenie limitu przychodów z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR uprawniających do stosowania niższej stawki podatku.
Podatek dochodowy dla spółki z o.o. wynosi 9% (przy założeniu, że przychody z poprzedniego roku podatkowego wyniosą poniżej 2 mln euro).

Kto może założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z o. o. może założyć co najmniej jedna osoba, ale może ona składać się z większej ilości wspólników. Kodeks Spółek Handlowych nie określa maksymalnej liczby osób, które mogą założyć spółkę z o. o.

Wspólnikami mogą być:
• Osoby prawne
• Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
• Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (za zgodą przedstawiciela ustawowego)

Nie musisz odprowadzać składek do ZUS

Wspólnicy spółki z o.o. nie są zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS. Istnieje jednak jeden podstawowy warunek- mianowicie spółka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników. W przypadku prowadzenia jednoosobowej spółki, składki na ZUS odprowadza się w sposób tożsamy jak dla działalności gospodarczej.

W wieloosobowych spółkach z o.o. wspólnicy, którzy nie są powiązani ze spółką umową o pracę, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Brak obowiązku płacenia składek do ZUS przez spółki z o.o. wieloosobowe jest w pełni zgodne z prawem, wynika z przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakładając spółkę z o. o. w skali miesiąca możesz zaoszczędzić nawet 1457,49 zł dla każdego z udziałowców (tyle wynosi miesięczna kwota pełnych składek do ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku), co w ujęciu rocznym daje prawie 17,5 tys. oszczędności, które możesz przeznaczyć na zakup nowego sprzęty, inwestycje i rozwój swojej firmy!

Skutecznie rozdzielasz majątek firmowy od prywatnego

Spółka odpowiada za zobowiązania firmowe całym swoim majątkiem, ale wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. tylko do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Jego wysokość to minimalnie 5 000 zł.

W razie niepowodzenia, wspólnik traci tylko kwotę, którą wniósł do spółki. Nie jest zagrożony utratą majątku prywatnego, jak ma to miejsce np. w jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorca za zobowiązania ręczy całym swoim majątkiem (również prywatnym).

Taka ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. zabezpiecza nie tylko wspólnika, ale również jego rodzinę, której majątek też byłby zagrożony w przypadku niepowodzeń JDG.

Zabezpieczasz firmę przed naruszeniem interesów przez nieuczciwego wspólnika

Jeżeli wspólnik spółki z o.o. okaże się nieuczciwy, naraża spółkę na starty lub zachowuje się sposób niezgodny z założeniami, pozostali wspólnicy mają szansę wykluczenia danego wspólnika ze spółki. Wyłączenie wspólnika może zostać dokonane wyłącznie na mocy orzeczenia sądu. Muszą zaistnieć ku temu konkretne przesłanki, m.in. sytuacja, gdy wspólnik:

Stanowi konkurencję względem spółki
• Działa na jej szkodę
• Pozostaje w silnym konflikcie z pozostałymi wspólnikami spółki, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie spółki
• Nie wykonuje działań wynikających z praw i założeń spółki, np. odmowa głosowania, udziału w zgromadzeniach wspólników.

Odprowadzasz niższy podatek

Spółka z o.o. jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Od 2021 r. zostało wprowadzone zwiększenie limitu przychodów z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR uprawniających do stosowania niższej stawki podatku.
Podatek dochodowy dla spółki z o.o. wynosi 9% (przy założeniu, że przychody z poprzedniego roku podatkowego wyniosą poniżej 2 mln euro).

Księgowość spółki z o.o.

Spółki z o.o. są zobowiązane do prowadzenie pełnej księgowości. Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga od przedsiębiorcy rzetelności, wiedzy i śledzenia bieżących zmian podatkowych. Jest to dość skomplikowane działanie, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonych księgowych. Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych to gwarancja dokładnej analizy finansowej przedsiębiorstwa, zapoznanie się ze szczegółami bieżącej sytuacji finansowej, a przez to możliwość podejmowania świadomych działań zmierzających do rozwoju spółki.

Kto może założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z o. o. może założyć co najmniej jedna osoba, ale może ona składać się z większej ilości wspólników. Kodeks Spółek Handlowych nie określa maksymalnej liczby osób, które mogą założyć spółkę z o. o.

Wspólnikami mogą być:
• Osoby prawne
• Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
• Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (za zgodą przedstawiciela ustawowego)

Jak założyć spółkę z o. o.?

Spółkę możesz założyć na dwa sposoby:

• W formie tradycyjnej, za pośrednictwem umowy notarialnej, co wiąże się z wyższymi kosztami założenia i wizytą w kancelarii notarialnej. Wówczas Twoje koszty „na start” wyniosą minimum 2100 zł
• W formie internetowej, za pośrednictwem portalu S24, gdzie koszt założenia spółki jest znacznie niższy. W tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego, a za całość zapłacisz tylko 350 zł.

Czas zakładania spółki z o.o. jest zróżnicowany. Decydując się na założenie spółki przez Internet wszystkie formalności możesz załatwić nawet w ciągu 1 dnia roboczego. W formie tradycyjnej cały proces może zająć kilka tygodni, jednak przy bardziej skomplikowanej strukturze organizacyjnej, będzie to lepszy wybór. Jeśli należysz do tych, którzy nie chcą rezygnować z profesjonalnego doradztwa, założenie spółki możesz zlecić doświadczonym profesjonalistom, którzy pomogą zarejestrować spółkę przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Skontaktuj się z naszymi doradcami i uzyskaj darmową poradę

Doradca biznesowy

Agnieszka Sroczyńska

Doradca biznesowy

Konrad Muszyński

Doradca biznesowy

Kinga Wasikowska

Obsługa finansowo - księgowa już od 599 zł/msc.

FAQ Spółka z o. o.

Jak założyć Spółkę z o.o. ?

Istnieją dwa warianty założenia spółki:

W formie tradycyjnej, za pośrednictwem umowy notarialnej, co wiąże się z wyższymi kosztami założenia i wizytą w kancelarii notarialnej

W formie internetowej, gdzie koszt założenia jest znacznie niższy. W tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.

Ile trwa założenie spółki ?

Spółkę przez Internet można założyć nawet w ciągu 1 dnia roboczego. W formie tradycyjnej cały proces może zająć kilka tygodni.

Ile kosztuje założenie spółki?

Gdy rejestrujesz spółkę tradycyjnie (papierowo)

500 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

1500 zł (minimalnie)- opłata za usługę Notariusza

Gdy rejestrujesz spółkę online (w systemie S24)

250 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Jakie są formy zatrudnienia w spółce?

Powołanie członka zarządu mocą uchwały zgromadzenia wspólników lub w umowie spółki.

Jeśli członek zarządu nie zawrze ze spółką żadnej umowy, to podstawą jego działania jest właśnie stosunek powołania. Członek zarządu w spółce z o.o. na podstawie powołania nie odprowadza składek do ZUS. Od wynagrodzenia wypłacanego powołanemu członkowi zarządu płaci się jedynie podatek dochodowy.

Kontrakt menadżerski.

Określa jedną z umów cywilnoprawnych – zlecenia lub o świadczenie usług. W kontrakcie menadżerskim znajdują się szczegółowo określone warunki zatrudnienia członka zarządu w spółce, w tym zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia itp. Obowiązują w nim takie same zasady, jak przy umowach zlecenia. Odprowadzane są składki do ZUS i pobierany jest podatek dochodowy.

Umowa o pracę

W tym przypadku zachowywane są standardowe reguły współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Obowiązują wszystkie prawa i obowiązki ujęte w kodeksie pracy.

Jakie są różnice w założeniu spółki w serwisie S24 a w formie tradycyjnej?

Przede wszystkim jest to różnica w kosztach założenia spółki. Rejestracja spółki przez Internet wiąże się ze znacznie mniejszymi kosztami.

Nie jest też wówczas wymagane zawarcie umowy notarialnej.

Czy przy zakładaniu Spółki z o.o. niezbędne jest pośrednictwo notariusza?

Nie, pośrednictwo Notariusza jest niezbędne tylko przy rejestracji spółki w sposób tradycyjny.

Przy rejestracji spółki online nie ma takiego obowiązku.

Czy muszę wykazać wkład własny, jeśli tak, w jakiej wysokości?

Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy jest obowiązkiem każdego wspólnika spółki. 

Minimalna kwota kapitału zakładowego to 5 000 zł Czy jest maksymalna kwota kapitału zakładowego?

Nie jest ustawowo określona maksymalna wysokość kapitału zakładowego, zatem wspólnicy mogą dowolnie określać wysokość tego kapitału.

Jak kształtuje się odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania spółki?

Wspólnicy spółki odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów. Spółka zaś, ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania całym swym majątkiem.

Czy możliwe jest usunięcie wspólnika ze spółki?

Na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki. Warunkiem jest, że udziały żądających wyłączenia wspólników stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego spółki.

Co w sytuacji, gdy zechcę odejść ze spółki?

Aby wystąpić ze spółki z o.o., należy wyzbyć się udziałów. Istnieją na to dwie metody:

Sprzedaż udziałów

Zbycie udziałów musi się odbyć zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Procedura polega zazwyczaj na konieczności zgłoszenia zarządowi spółki w formie pisemnej chęci sprzedaży udziałów. Często w spółce przyznane jest dotychczasowym wspólnikom prawo pierwokupu udziałów lub pierwszeństwo w ich nabyciu. Jeżeli spółka udzieli zgody na zbycie, dochodzi do zawarcia umowy przeniesienia własności udziałów.

Dobrowolne umorzenie udziałów

Warunkiem jest, że umowa spółki tak stanowi

Według przepisów występują dwa tryby umorzenia: dobrowolny (następuje na wniosek lub za zgodą zainteresowanego wspólnika. W oświadczeniu wspólnik musi dokładnie wskazać, jakich warunków umorzenia oczekuje) oraz przymusowy (bez wyrażenia woli wspólnika).

Czy jest możliwość zasilenia budżetu spółki?

Tak, istnieje kilka wariantów dokapitalizowania spółki:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego

Następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie całkowicie nowych, przy czym udziały te nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

2. Dopłata do kapitału

Możliwe jest wniesienie dopłat określonych w Kodeksie spółek handlowych. Nie są one traktowane jako przychód spółki. Dopłaty nie stanowią kosztów ani po stronie wspólnika (z chwilą dopłaty), ani po stronie spółki (w momencie zwrotu).

3. Pożyczka długoterminowa od właścicieli

Jest to najbardziej popularny sposób dokapitalizowania spółki. Odsetki od udzielonej pożyczki muszą być ustalane w wartości rynkowej. Udzielenie pożyczki przez wspólnika wymaga umowy, a czasem także zgody pozostałych wspólników, czy banków finansujących działalność.

Jak wygląda księgowe rozliczenie spółki?

Księgowość spółki z o.o. musi być obowiązkowo prowadzona w pełnej formie. Pełne księgi rachunkowe są prowadzone z precyzją i dokładnością. Należy zapisywać wszystkie operacje związane z działalnością firmy, np. wypłata zaliczek, transakcje z firmowej karty płatniczej.

Co w sytuacji, jeśli mimo braku obowiązku odprowadzania składek do ZUS chcę być ubezpieczony?

Możesz być pracownikiem we własnej spółce z o.o. i z tego tytułu podlegać ubezpieczeniom. Bez znaczenia, jak wysoką kwotę składek będziesz odprowadzać, podlegasz takiemu samemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kto może założyć Spółkę z o.o. ?

Założycielami spółki może być minimalnie jeden lub więcej wspólników.

Wspólnikami mogą być:

Osoby prawne

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (za zgodą przedstawiciela ustawowego)

Jakie podatki muszę płacić?

Spółka z o.o. jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Od 2021 r. weszły w życie zmiany w przepisach. Odtąd podatek liniowy wynosi 9% (Przy założeniu, że przychody z poprzedniego roku podatkowego wyniosą poniżej 2 mln euro) lub 19% przy przekroczeniu powyższego limitu dochodów.

Czy mogę prosić o pomoc w założeniu spółki?

Jak najbardziej, można zlecić założenie spółki zewnętrznej firmie, profesjonalistom.

Pomożemy w rejestracji spółki przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. (odniesienie do strony/ cennika).

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o., czyli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest posiadającą osobowość prawną formą prowadzenia działalności gospodarczej w postaci kapitałowej spółki handlowej.

Spółka może zostać założona w każdym celu dopuszczalnym prawnie.

Czy spółkę w Polsce mogą założyć tylko osoby z polskim obywatelstwem?

Obcokrajowcy mogą założyć spółkę w Polsce na takich samych zasadach jak polscy obywatele, jeżeli pochodzą:

  • z państw Unii Europejskiej,
  • z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
  • z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Przy spełnieniu określonych warunków, spółkę w Polsce mogą założyć również obywatele innych państw niż te wymienione powyżej.

Czy kapitał zakładowy mogę wykorzystywać na bieżące potrzeby spółki?

Kapitał zakładowy spółki z o.o. ma charakter nienaruszalny.  W sytuacji naruszenia kapitału zakładowego obowiązkiem jest wyrównanie jego brakującej części. Zakazane jest też podejmowanie dalszych czynności powodujących uszczuplenie kapitału.

W jaki sposób można zlikwidować spółkę z o.o.?

Likwidacja spółki jest dobrowolna. Zazwyczaj następuje z decyzji wspólników. Możliwa jest także likwidacja spółki z orzeczenia sądu. Następuje to przeważnie w wyniku konfliktu wspólników i wniesieniem pozwu do sądu. Jeżeli działalność spółki narusza prawo i zagraża interesowi publicznemu, spółka może zostać rozwiązana za żądaniem organu państwowego

Czy mogę przekształcić funkcjonującą już w innej formie działalność gospodarczą w spółkę z o.o. ?

Jak najbardziej, popularne jest przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Przenoszone są to same prawa i obowiązki z JDG na spółkę.Stroną umów, które wcześniej były związane z jdg, staje się spółka. Nie ma wymogu zawierania nowych umów z kontrahentami i pracownikami.

Zobowiązania JDG również przechodzą na spółkę. W wyniku przekształcenia w spółkę, nastąpi zmiana formy opodatkowania, z podatku PIT w JDG na CIT w Spółce z o.o.

Nazwa przedsiębiorstwa może pozostać bez zmian, zostanie do niej dołączone dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub można nadać spółce zupełnie nową nazwę. W sytuacji nadania nowej nazwy, spółka będzie zobowiązana do podawania nawiasie obok nowej nazwy, przeszłej nazwy przedsiębiorstwa (minimalnie przez okres 1 roku od ustalenia nowej nazwy)

Co w wypadku śmierci jednego ze wspólników?

Śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki. Przysługujące mu udziały nie przestają istnieć. Udziały, jako element majątku nieżyjącego wspólnika podlegają dziedziczeniu. Spadkobierca nie musi składać dodatkowo żadnych oświadczeń o przystąpieniu do spółki. Staje się właścicielem udziałów.

Czy spółka faktycznie jest zwolniona z płacenia składek do ZUS?

Tak, jest jednak jeden podstawowy warunek, mianowicie spółka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników. W przypadku tylko jednego wspólnika, jest on zobowiązany do odprowadzania składek do ZUS. W wieloosobowych spółkach z o.o. wspólnicy, którzy nie są powiązani ze spółką umową o pracę, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Brak obowiązku płacenia składek do ZUS przez Spółki z o.o. wieloosobowe jest w pełni zgodne z prawem, wynika z przepisów ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych.

Czy jest możliwe zawieszenie działalności spółki ?

Tak, działalność spółki z o.o. można zawiesić z dowolnego powodu, np. jeśli występują przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, dochody kształtują się poniżej oczekiwań. Spółkę można zawiesić, jeżeli nie zatrudnia ona pracowników lub pracownicy znajdują się na urlopach macierzyńskich. Zawieszenia można dokonać na okres minimalnie 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeśli nie zostanie złożony wniosek o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, działalność zostanie wznowiona automatycznie w pierwszym dniu po upłynięciu 24 miesięcy.

Jak dzielić zyski spółki z o.o. ?

O podziale zysku w spółce decyduje wielkość i liczba posiadanych udziałów. Im większą ilość udziałów posiada wspólnik, tym większy będzie jego zysk. Niektóre udziały mogą być uprzywilejowane, co do zysku. Oznacza to w praktyce, że mniejsza liczba udziałów uprzywilejowanych, co do zysku świadczy o większej korzyści finansowej danego wspólnika. Udziały uprzywilejowane są bardziej wartościowe.

Informację o tym, czy dany udział jest uprzywilejowany określa każdorazowo umowa spółki.

Masz pytania?

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Wpisz TAK, aby potwierdzić, że nie wysyłasz nam spam:

Pole akceptacji
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 22 na potrzeby realizacji zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych